عالم مجازی هم محضر خداست
او یک کاربر همیشه آنلاین است
تک تک کلیک هایت را می بیند
حواست را جمع کن !
شرمنده اش نشوی ... !