مهدیا ، هر طرفی در طلبت رو کردم
هر چه گل بود به عشق رخ تو بو کردم
آفتابا ، به سر شیعه دلخسته بتاب
تا نگویند که بیهوده هیاهو کردم