اللهم به حق الزینب عجل لولیک الفرج
السلام علیك یا ابا عبدالله الحسین(ع)
السلام علیك یا ابوالفضل العباس(ع)

با آرزوی قبولی عزاداری اربعین آقا ابا عبدا...
به استحضار میرسانیم
مجلس امشب کربلایی حمیدرضا تیموری در بیت العباس(مشهد طرقبه-گلستان شهید رنجبر1)
برگزار میشود.
http://axgig.com/images/31795868717157064103.jpg
                                                                                                                                                        
همراه با عزاداری