یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر  الحسین  به ظهور الحجة
 ضمن عرض تسلیت ایام اربعین حسینی به شما
هواداران کربلایی حمیدرضا تیموری
به استحضار میرسانیم
مجلس امشب آقای تیموری در مشهد جاده طرقبه روبروی پمپ بنزین پایگاه کامیاب گلستان
برگزار میشود
http://www.geoworldonline.com/wp-content/uploads/2012/07/Muharram-Wallpapers-52.jpg

ساعت شروع : 00 : 19
التماس دعا

دانلود روضه اباعبدالله ( برادر امیر حسین زاده )

دانلود سینه زنی شور ( کربلایی حمیدرضا تیموری )