در ادامه مطلب : او نخستین شهیدی بود که در تفحص پیدا کردیم ...


من ماندم و غروب شرهانی

راوی: شهیدعلیرضا غلامی

صبح نیمه شعبان بود. گفتیم: "امروز به یاد امام زمان (عج) جستجو می­کنیم"اما فایده نداشت.
 تا ظهر به جستجو ادامه داده بودیم و بچه ­ها رفتند برای استراحت. در حال خودم بودم، گفتم:
"یا امام زمان (عج) یعنی می­شود بی نتیجه برگردیم؟
"همین که در این فکر بودم، چشمم به چهار، پنج شقایق افتاد
 بر خلاف جاهای دیگر که تک تک می­روییدند، در آنجا دسته ­ای و کنار هم روییده بودند.
گفتم:حالا دستمان خالی ست،شقایق­ها را می­چینم و می­برم برای بچه ها تا دلشان شاد شود
و این هم عیدیشان باشد." شقایق­ها را که کندم ، دیدم روی پیشانی یک شهید روییده اند. "
او نخستین شهیدی بود که در تفحص پیدا کردیم.
                                                            شهید "مهدی منتظر قائم"
این جستجو در منطقه شرهانی بود. و با آوردن آن شهید،مجوزی داده شد که به دنبال آن
هم 300 شهید در آن منطقه شناسایی شوند.